Rozwiązania

Tworzymy w pełni funkcjonalne, przyjazne dla użytkownika i proste w administrowaniu serwisy interne- towe od lekkich i intuicyjnych po wysokoskalowalne zaawansowane systemy ułatwiające zarządzanie korporacją.

Dlaczego my?
Zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy i wdrożyliśmy systemy informa- tyczne "uszyte na miarę". Zintegrowaliśmy wiele rozwiązań. Nasz kreatywny TEAM podałał wielu wyzwaniom. Mamy doświa- dczenie w wielu językach progra- mowania i swobodnie działamy w każdej technologi komputerowej.
Informacje
Projekty realizujemy w oparciu o sprawdzoną metodologię. Projekt skła- da się z trzech etapów: Audytu biznesowego, produkcji oprogramowa- nia, szkoleń. Stosowane przez nas technologie: PHP, Ruby, Ajax i modele hybrydowe.