Metodologia

Metodologia zarzadzania projektem jest rezultatem zbieznosci pomiedzy klasycznym schematem struktury Zarzadzania Projektem i doswiadczeniem zdobytym w trakcie wykonywania pracy. Metodologia naszej pracy opiera się na następujących filarach:

Prosty Plan Działania

1. Identyfikacja oczekiwan klienta Okreslenie potrzeb, celów, wymagan, tematyki, docelowej grupy odbiorców, strategii i technologii dla projektu.

2. Projekt wstepny Przedstawienie klientowi projektu struktury serwisu oraz graficznego projektu layoutu strony do konsultacji i ewentualnych poprawek.

3. Komunikacja z klientem Kontakt z klientem w celu zatwierdzania ewentualnych zmian, poprawek, i rozbudowy projektu.

4. Implementacja aplikacji Kodowanie aplikacji , testowanie i implementacja na serwerze www.

5. Tworzenie dokumentacji technicznej Stworzenie niezbednych dokumentów dokladnie okreslajacych funkcjonowanie oraz sposób administracji projektu.

6. Monitoring dzialania Staly nadzór funkcjonowania projektu, wprowadzanie uaktualnien oraz ewentualnych zmian.

Diagram Przepływu informacji